poniedziałek, 18 września 2017

Zaczynamy cyfryzację!

Dzisiaj w naszej wrocławskiej siedzibie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, który będzie realizować projekt "Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura cyfrowa". Zespól w składzie: Anna Weronika Brzezińska, Hanna Gola, Aleksandra Michałowska i Joanna Tomaszewska wspólnie przejrzały materiały, które będą skanowane i udostępniane sukcesywnie w internecie. Ustalone zostały zasady skanowania i opisywania naszych archiwaliów. Jeszcze w tym roku dostępne będą zeszyty z serii Atlas Polskich Strojów Ludowych oraz materiały dotyczące detali i zdobień. Sukcesywnie będziemy też udostępniać część archiwum Jana Piotra Dekowskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r.