KontaktRedakcja Atlasu Polskich Strojów Ludowych: apsl@ptl.info.pl

dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska – redaktor naczelna
dr Mariola Tymochowicz – zastępca redaktor naczelnej
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska – sekretarz redakcji mgr Alicja Mironiuk-Nikolska – członkini redakcji
dr Justyna Słomska-Nowak - członkini redakcji


Sekcja Stroju Ludowego: aleksandra.paprot@gmail.com

Przewodnicząca – dr Mariola Tymochowicz  
Zastępca redaktora naczelnego – dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska
Sekretarz redakcji – drr Aleksandra Paprot