KontaktRedakcja Atlasu Polskich Strojów Ludowych: 

dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska – redaktorka naczelna
dr hab. Prof. UMCS Mariola Tymochowicz – zastępczyni redaktorki naczelnej
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska – sekretarz redakcji 
mgr Alicja Mironiuk-Nikolska – członkini redakcji
dr Justyna Słomska-Nowak - członkini redakcji


Sekcja Stroju Ludowego: aleksandra.paprot@gmail.com

Przewodnicząca – dr hab. Prof. UMCS Mariola Tymochowicz  
Zastępczyni przewodniczącej – dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska
Sekretarz redakcji – dr Aleksandra Paprot