KontaktRedakcja Atlasu Polskich Strojów Ludowych: apsl@ptl.info.pl

Redaktor naczelny – dr Anna Weronika Brzezińska 
Zastępca redaktora naczelnego – dr Justyna Słomska-Nowak 
Sekretarz redakcji – dr Mariola Tymochowicz
Członkini redakcji - mgr Alicja Mironiuk-Nikolska 


Sekcja Stroju Ludowego:

Przewodnicząca – dr Mariola Tymochowicz  
Zastępca redaktora naczelnego – dr Anna Weronika Brzezińska
Sekretarz redakcji – mgr Aleksandra Paprot aleksandra.paprot@gmail.com