Bibliografia

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH (alfabetycznie wg autorów)
 
 
ZESZYTY SPECJALNE
 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M. (red.), (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 49, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2020. ZAMÓWIENIE
 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M. (red.), Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 48, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2018. ZAMÓWIENIE
 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M., Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 44, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015. ZAMÓWIENIE
 • Brzezińska, A. W., Tymochowicz, M. (red.), Strój ludowy jako fenomen kulturowy, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 39, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013. POBIERZ
 • Brzezińska, A. W., Tymochowicz, M. (ed.), Folk dress as a cultural phenomenon, serie: "Atlas of Polish Folk Costume", vol. 39, Special Issue, Wrocław: Polish Ethnological Society 2016. POBIERZ
ZESZYTY REGIONALNE - NOWE
 • Bartosiewicz, M., Strój łowicki po 1953 roku, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych", red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 42, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014. ZAMÓWIENIE
 • Minksztym, J., Strój Bambrów Poznańskich, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 47, cz. II Wielkopolska, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015. ZAMÓWIENIE
 • Minksztym, J., Rosolski, R., Strój kościański, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 41, cz. II Wielkopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014. ZAMÓWIENIE
 • Piskorz-Branekova, E., Strój zamojski, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 40, cz. V Małopolska, z. 17, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013. ZAMÓWIENIE
 • Piskorz-Branekova, E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, red. nauk. zesz. A. Mironiuk-Nikolska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 45, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015. ZAMÓWIENIE
 • Trebunia-Staszel, S., Etynkowscy A. i M., Fiedler, K., , E., Strój podhalański, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 46, cz. V Małopolska, z. 18, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015. ZAMÓWIENIE
 • Woźniak, A., Strój łęczycki, red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 43, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 10, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014. ZAMÓWIENIE
 
ZESZYTY REGIONALNE - ARCHIWALNE
 • Bazielich B., Strój cieszyński, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 36, cz. III Śląsk, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2006.
 • Bazielich B., Strój opolski, red. nauk. zesz. J. Kamocki, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 38, cz. III Śląsk, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008.
 • Bazielich B., Strój wilamowicki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 34, cz. V Małopolska, z. 15, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2001.
 • Bazielich, B., Strój rozbarski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 35, cz. III Śląsk, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2002.
 • Bronicz, S., Strój pszczyński, red. nauk. zesz. R. Reinfuss, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 12, cz. III Śląsk, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1954.
 • Chętnik, A., Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 26, cz. IV Mazowsze, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1961.
 • Dekowski, J. P., Strój piotrkowski, red. nauk. zesz. K. Zawistowicz-Adamska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 11, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 3, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1954.
 • Dekowski, J. P., Strój sieradzki, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 23, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 4, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1959.
 • Dobrowolska, A., Strój pyrzycki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 13, cz. I Pomorze, z. 1, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1955.
 • Fierla, G., Strój Lachów Śląskich, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 36, cz. III Śląsk, z. 4, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1969.
 • Flizak, S., Strój Zagórzan, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 18, cz. V Małopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1956.
 • Glapa, A., Strój lubuski (międzyrzecko-babimojski),. red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 16, cz. II Wielkopolska, z. 4, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1956. t. 16
 • Glapa, A., Strój dzierżacki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 8, cz. II Wielkopolska, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1953.
 • Glapa, A., Strój szamotulski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 4, cz. II Wielkopolska, z. 1, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1951.
 • Jacher-Tyszkowa, A., Strój kielecki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 31, cz. V Małopolska, z. 12, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1977.
 • Kamocki, J., Strój sandomierski, red. nauk. zesz. …, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 19, cz. V Małopolska, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1957.
 • Kamocka, M., Kamocki, J., Strój świętokrzyski, red. nauk. zesz. T. Seweryn, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 27, cz. V Małopolska, z. 10, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1961.
 • Kaznowska-Jarecka, B., Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 20, cz. V Małopolska, z. 8, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1958.
 • Klonowski, A. F., Strój warmiński, red. nauk. zesz. --- seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 24, cz. I Pomorze, z. 3, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1960.
 • Kolago, W., Strój kołbielski, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 30, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 8, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1970.
 • Kotula, F., Strój łańcucki, red. nauk. zesz. J. Gajek,  seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 14, cz. cz. V Małopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1955.
 • Kotula, F., Strój rzeszowski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 3, cz. V Małopolska, z. 13, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1951.
 • Krajewska, J., Strój opoczyński, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 14, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 4, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1956.
 • Malicki, L., Strój górali śląskich, red. nauk. zesz. T. Seweryn, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 17, cz. III Śląsk, z. 3, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1956.
 • Mikułowska, H., Strój kujawski, red. nauk. zesz. --- seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 9, cz. … …, z. …, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1953.
 • Reinfuss, R., Stroje Górali Szczawnickich, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 1, cz. V Małopolska, z. 18, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1949.
 • Seweryn, T., Strój dolnośląski (Podgórze), red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 2, cz. III Śląsk, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1950.
 • Seweryn, T., Strój Krakowiaków Wschodnich, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 27, cz. V Małopolska, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1960.
 • Starek, E., Strój orawski, red. nauk. zesz. --- seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 25, cz. V Małopolska, z. 11, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1966.
 • Starek, E., Strój spiski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 10, cz. V Małopolska, z. 15, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1954.
 • Stelmachowska, B., Strój kaszubski, red. nauk. zesz. T. Seweryn, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 22, cz. I Pomorze, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1959.
 • Szewczyk Z., Strój Lachów Szczyrzyckich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa, J. Kamocki, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 37, cz. V Małopolska, z. 16, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2007.
 • Świątkowska, J., Strój łowicki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 7, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1953.
 • Świeży J., Strój krzczonowski, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 5, cz. V Małopolska, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1952.
 • Świeży, J., Strój podlaski (nadbużański), red. nauk. zesz. J. Gajek seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 21, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1958. 
 • Wielek, J., Strój Górali Łąckich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 33, cz. V Małopolska, z. 14, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1999.
 • Wielek, J., Strój Lachów Limanowskich, red. nauk. zesz. A. Jacher-Tyszkowa, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 32, cz. V Małopolska, z. 13, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1988. 
 • Żywirska, M., Strój kurpiowski Puszczy Białej, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 6, cz. IV Mazowsze, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1952.