Wykonawcy

KIEROWNIK PROJEKTU:
 • dr Anna Weronika Brzezińska PTL O/Poznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WYKONAWCY PROJEKTU:
 • dr Mariola Tymochowicz PTL O/Lublin, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Aleksandra Paprot PTL O/Poznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ewa Antyborzec PTL O/Poznań, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
 • mgr Małgorzata Kunecka Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. prof. Witolda Dynowskiego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
AUTORZY ZESZYTÓW APSL:
 • mgr Magdalena Bartosiewicz, PTL O/Łódź, Muzeum w Łowiczu (zeszyt stroju łowickiego)
 • dr Joanna Minksztym, Dział Tkanin i Ubiorów Ludowych Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (zeszyt stroju kościańskiego
 • mgr Elżbieta Piskorz-Branekova, PTL O/Warszawa (zeszyt stroju zamojskiego oraz zeszyt stroju wilanowskiego nadwiślańskiego Urzecza)
 • Rafał Rosolski, Centrum Kultury w Śmiglu, Zespół Pieśni i Tańca "Żeńcy Wielkopolscy" (zeszyt stroju kościańskiego)
 • dr Łukasz Maurycy Stanaszek, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (zeszyt stroju wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza)
 • dr Stanisława Trebunia-Staszel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie (zeszyt stroju podhalańskiego)
 • Agnieszka Etynkowska (zeszyt stroju podhalańskiego)
 • Mateusz Etynkowski (zeszyt stroju podhalańskiego
 • Katarzyna Fiedler (zeszyt stroju podhalańskiego)
 • mgr Alicja Woźniak, PTL O/Łódź, Dział Strojów i Tkanin Ludowych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (zeszyt stroju łęczyckiego)
REDAKTORZY ZESZYTÓW APSL:
 • dr Justyna Słomska-Nowak, PTL O/Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (red. stroju  łowickiego oraz zeszyt stroju łęczyckiego)
 • mgr Alicja Mironiuk-Nikolska, PTL O/Warszawa, Państwowe Muzeum Etnograficzn (red. stroju wilanowskiego)
AUTORZY KWEREND MUZEALNYCH i ARCHIWALNYCH:
 • dr Kinga Czerwińska, PTL O/Cieszyn, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytet Śląski w Cieszynie (kwerenda muzealna w woj. śląskim)
 • dr Anna Drożdż, PTL O/Cieszyn, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytet Śląski w Cieszynie (kwerenda archiwalna w PAE)
 • mgr Jakub Kopczyński, PTL O/Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (strona internetowa projektu
 • mgr  Małgorzata Kunecka, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. prof. Witolda Dynowskiego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (kwerenda muzealna w woj. mazowieckim)
 • mgr Zuzanna Łaga, PTL O/Cieszyn (kwerenda muzealna w woj. pomorskim, opolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim)
 • mgr Marta Machowska, PTL O/Poznań (kwerenda DWOK)
 • mgr Iwona Piaskowska, Białostockie Muzeum Wsi (kwerenda muzealna w woj. podlaskim)
 • mgr Filip Wróblewski, PTL O/Kraków (kwerenda muzealna w woj. małopolskim)
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKTU:
 • Violka Kuś
 • Agata Stanisz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksandra Paprot, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
REDAKCJA JĘZYKOWA / KOREKTA:
 • Katarzyna Lechmann, Poznań (APSL nr 39)
 • Urszula Makowska, PTL O/Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (APSL nr 40-43)
 • Wioletta Sytek, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (APSL nr 44-47)
GRAFICY:
PROMOCJA PROJEKTU:
 • Karolina Dziubata, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zofia Lamprecht, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu