środa, 29 czerwca 2016

"Ubranie czy przebranie?" - sesja organizowana przez Sekcję Stroju Ludowego


Człowiek zawsze musiał być ubrany, czasami wymagały tego warunki klimatyczne, kiedy indziej uczucie wstydu. Z czasem ubranie stało się ważne także z innych względów min. obyczajowych, religijnych czy stanowych. Jest znakiem, za pośrednictwem, którego możemy zidentyfikować i określić przynależność do właściwej grupy. Umożliwia także podkreślenie swojego indywidualnego stylu, często niezależnego od panującej mody czy innych wymogów społecznych lub kulturowych. Pozwala na zachowanie swojej tożsamości. Ważnym wydaje się zatem podjęcie tematu ubioru, by ukazać jak duże ma ono znaczenie w naszym życiu i jakie pełni w nim funkcje.
Interesują nas zagadnienia z zakresu czterech obszarów tematycznych:
(1) rekonstrukcje strojów ludowych oraz strojów historycznych i ich współczesne zastosowanie w procesie budowania tożsamości grupowej;
(2) ubiory grup subkulturowych i ich symbolika;
(4) etnodizajn w ubiorze jako nowa odsłona dziedzictwa kulturowego i jako inspiracja do współczesnych poszukiwań w modzie codziennej, ulicznej, jak i tej z wybiegów modowych;
(4) współczesna moda pomiędzy masowością, a indywidualizmem.

CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA 2016
Sekcja 1, godz. 16.00-17.20
Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski), Podarte kilty, bluzy z orzełkiem. Powstanie jakobickie i powstanie warszawskie w kolekcjach Alexandra McQueena i Roberta Kupisza
Ludmiła Ponomar (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Ukraiński narodowy styl ubierania ХХІ w.
Wojtech Bagin (Uniwersytet Jagielloński), Strój jako symbol narodowy. Przypadek Polski i Słowacji

Sekcja 2, godz. 17.40-19.00
Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński), Bój o parzenice i dziewięciorniki. Od tradycji ludowej do regionalnego supermarketu kultury
Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oblycz się kobieto po naszymu! – czyli jak? Rzecz o współczesnych strojach ludowych na Śląsku Cieszyńskim
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Hafty i cekiny, czyli o wybranych elementach zdobniczych stroju matadora

PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA 2016
Sekcja 3, godz. 9.00-10.40
Anna Seemann-Majorek (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Codzienny strój miechowickich diakonis na przełomie XIX i XX wieku
Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ubiór kibica – jako element identyfikacji z klubem piłkarskim
Barbara Major (PTL Oddział w Krakowie), Logo heavy metalowe jako sygnatura
Ada Siebers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kogo oburza modelka w pióropuszu? Zaproszenie do rozmowy o cultural appropriation

Sekcja 4, godz. 11.00-12.40
Elżbieta Piskorz-Branekova (PTL Oddział w Warszawie), Strój wilanowski jako współczesny wyznacznik odrębności kulturowej południowych dzielnic Warszawy
Joanna Minksztym (Muzeum Etnograficzne, Oddział MNP), Czy Bamberka jest Poznanianką? Refleksje o współczesnym funkcjonowaniu stroju bamberskiego
Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Ubierać się po kurpiowsku – duma czy obowiązek?
Marzena Badach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tożsamość zakodowana w języku barw polskich strojów ludowych. Od tradycji do współczesności

Sekcja 5, godz. 13.00-14.20
Ewa Lorenz (Zespół Szkół w Szkaradowie), Szakiety bliżej folkloru. Odtworzenie stroju hazackiego dla Dziecięcej Grupy Obrzędowej
Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O potrzebie stroju ludowego, Na przykładzie doświadczeń redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych
Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego poświęcone powstaniu leksykonu strojów ludowych oraz omówienie pierwszego hasła „męska koszula przyramkowa”. 

niedziela, 19 czerwca 2016

Konferencja naukowa "Zdobnictwo stroju ludowego. Miedzy rzemiosłem i sztuką" Chorzów 16-17.06.2016

W dniach 16-17 czerwca 2016 w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem i sztuką". Jej pomysłodawczynią była Dobrawa Skonieczna-Gawlik, członkini naszej Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Podczas dwudniowych obrad zaprezentowanych zostało 11 referatów, a prelegentki reprezentowały ośrodki naukowe i instytucje kultury  Warszawy, Kalisza, Chorzowa, Cieszyna, Lublina, Poznania, Łowicza i Ornontowic. Gościem honorowym konferencji była Prof. Barbara Bazielich - wieloletnia redaktor naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych.
Konferencji towarzyszył wernisaż wystawy "Silesia Folk Design" oraz pokaz współczesnej mody inspirowanej jaklami śląskimi. 
Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Sekcji Stroju Ludowego poświęcone leksykonowi strojów ludowych. 
Integralną częścią konferencji były warsztaty rękodzielnicze, które poprowadziły: Lidia Lankocz (warsztat haftu i zdobienia żywotka cieszyńskiego), Łucja Dusek-Francuz (warsztat haftu krzyżykowego), Teresa Ogłodek (warsztat malowania wstążek), Aleksandra Malczyk (druk na tkaninie) oraz Dorota Kapska, Paulina Pisuk-Czech i Joanna Rupik z Działu Edukacji Muzeum Historycznego w Bielski-Białej (warsztat druku na tkaninie).
Największa atrakcją okazał się być pokaz wiązania galandy (tradycyjnego wianka śląskiego), który pokazała Teresa Ogłodek.
 
Fot. A. W. Brzezińska

niedziela, 22 maja 2016

Konferencja o zdobnictwie stroju - Chorzów, 16-17 czerwca 2016 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem a sztuką, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Chorzowie. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów, które między innymi przedstawią członkinie naszej Sekcji Stroju Ludowego. 
Gościem honorowym konferencji będzie Prof. dr hab. Barbara Bazielich, wieloletnia redaktorka naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. 
Podczas pierwszego dnia konferencji w godz. 16.00-17.30 przewidziano spotkanie Sekcji Stroju Ludowego. 
W drugim dniu w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w warsztatach hafciarskich, drukowania na płótnie i malowania wstążek.

Kontakt do organizatorów: Dobrawa Skonieczna-Gawlik, e-mail: skonieczna-gawlik@muzeumgpe-chorzow.pl

Tutaj można pobrać PROGRAM KONFERENCJI 


środa, 20 kwietnia 2016

Promocja zeszytu APSL "Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza"

19.04. 2016 r. w Warszawie w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia odbyła się promocja zeszytu APSL "Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza" autorstwa Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz Łukasza Maurycego Stanaszka.


Zdjęcia z wydarzenia nadesłane przez Alicję Mironiuk-Nikolską


Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, 9.04. 2016

W sobotę 9 kwietnia członkowie i sympatycy Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL spotkali się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po wystawie etnograficznej i magazynie Działu Etnografii przez Alicję Woźniak z Działu Stroju Ludowego i Tkaniny MAiE. W trakcie zwiedzania członkowie omówili problemy związane z tworzeniem kolekcji i przechowywaniem strojów.
Podczas wizyty w Łodzi omówiono wstępnie układ i zakres pojęć, jakie zawierać będzie przygotowywany przez Sekcję "Leksykon strojów ludowych w Polsce". W czerwcu członkowie Sekcji będą starali się zorganizować spotkanie z prof. Barbarą Bazielich podczas konferencji"Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem a sztuką" 16-17 czerwca w Chorzowie organizowanej przez Górnośląski Park Etnograficzny. Wówczas członkowie chcą także przeprowadzić ponowne spotkanie Sekcji w celu omówienia struktury układu leksykonu. Do tego czasu członkowie Sekcji są proszeni o nadsyłanie do sekretarza Sekcji propozycji, które miałyby być omówione w Chorzowie. 
Ponadto Mariola Tymochowicz zaprezentowała swoją najnowszą publikację o strojach ludowych ziemi ryckiej, zaś Alicja Woźniak opowiedziała o projekcie„Symbole tożsamości – tradycja i nowoczesność” zrealizowanym przez studentów i pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Narodowej Akademii Sztuki we Lwowie.
Jeszcze raz dziękujemy Alicji Woźniak z MAiE w Łodzi, która zaprosiła nas na tak ciekawe i miłe spotkanie.

Poniższe fotografie wykonała Aleksandra Paprot 


wtorek, 12 kwietnia 2016

Zapraszamy do udziału w panelu organizowanym przez Sekcję Stroju Ludowego

Serdecznie zapraszamy do udziału ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?Wyzwania,dylematy, perspektywy, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-23 września 2016 roku. 

Podczas konferencji jeden z paneli organizuje Sekcja Stroju Ludowego. Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień w ramach panelu zatytułowanego Ubranie czy przebranie? Budowanie tożsamości indywidualnej i grupowej poprzez ubiór.


Człowiek zawsze musiał być ubrany, czasami wymagały tego warunki klimatyczne, kiedy indziej uczucie wstydu. Z czasem ubranie stało się ważne także z innych względów min. obyczajowych, religijnych czy stanowych. Jest znakiem, za pośrednictwem, którego możemy zidentyfikować i określić przynależność do właściwej grupy. Umożliwia także podkreślenie swojego indywidualnego stylu, często niezależnego od panującej mody czy innych wymogów społecznych lub kulturowych. Pozwala na zachowanie swojej tożsamości. Ważnym wydaje się zatem podjęcie tematu ubioru, by ukazać jak duże ma ono znaczenie 
w naszym życiu i jakie pełni w nim funkcje.

Interesują nas zagadnienia z zakresu czterech obszarów tematycznych:
(1) rekonstrukcje strojów ludowych oraz strojów historycznych i ich współczesne zastosowanie w procesie budowania tożsamości grupowej;
(2) ubiory grup subkulturowych i ich symbolika; 
(4) etnodizajn w ubiorze jako nowa odsłona dziedzictwa kulturowego i jako inspiracja do współczesnych poszukiwań w modzie codziennej, ulicznej, jak i tej z wybiegów modowych;
 (4) współczesna moda pomiędzy masowością, a indywidualizmem.

Swój udział wstępnie zapowiedziały nast. prelegentki:
dr Alicja Raciniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Ludmiła Ponomar (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
dr Joanna Minksztym (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
dr Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski)