Harmonogram

ROK 2015
 • Przeprowadzenie kwerend muzealnych na terenie 4 województw (dolnośląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie - Zuzanna Łaga) oraz upowszechnienie ich wyników w Internecie
 • Wydanie książki Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności,  autorstwa: Anny Weroniki Brzezińskiej, Aleksandry Paprot, Marioli Tymochowicz
 • Wydanie 3 zeszytów APSL:
 • Strój podhalański (autorzy: Stanisława Trebunia-Staszel, Agnieszka i Mateusz Entykowscy, Katarzyna Sieczka, red. nauk. zeszytu: Mariola Tymochowicz)
 • Strój bambrów poznańskich (autorka: Joanna Minksztym, red. nauk. zeszytu: Anna Weronika Brzezińska)
 • Strój wilanowski nadwiślańskiego Urzecza (autorzy: Elżbieta Piskorz-Branekova, Maurycy Stanaszek, red. nauk. zeszytu: Alicja Mironiuk-Nikolska)
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji dot. rękodzieła i współczesnych kontekstów jego występowania, termin: 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu
 • Organizacja wystawy Dyrdoki, bandy i kaletki. Strój ludowy jako fenomen kulturowy, wernisaż 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu 

ROK 2014
 • Przeprowadzenie kwerend muzealnych na terenie 6 województw(opolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie - Zuzanna Łaga; mazowieckie - Małgorzata Kunecka; małopolskie - Filip Wróblewski)
 • Wydanie 3 zeszytów APSL: 
  • Strój łęczycki (autorka: Alicja Woźniak, red. nauk. zeszytu: Justyna Słomska-Nowak)
  • Strój łowicki po 1953 roku (autorka: Magdalena Bartosiewicz, red. nauk. zeszytu: Justyna Słomska-Nowak)
  • Strój kościański (autorzy: Joanna Minksztym, Rafał Rosolski, red. nauk. zeszytu: Anna Weronika Brzezińska)
 • Zorganizowanie obozu naukowo-badawczego: koronkarstwo - koronka klockowa (Bobowa)

ROK 2013
 • Wydanie monografii zbiorowej: Brzezińska A. W., Tymochowicz M. (red.), Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, seria Atlas Polskich Strojów Ludowych, Zeszyt Specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Zorganizowanie I Seminarium Dot. Problematyki Badań Nad Strojami Ludowymi, Wrocław, 19 kwietnia 2013 roku
 • Przeprowadzenie kwerend muzealnych na terenie 6 województw (pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, śląskie, lubelskie)
 • Przeprowadzenie kwerend archiwalnych w Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu
 • Wydanie zeszytu APSL: Strój zamojski (autorka: Elżbieta Piskorz-Branekova, red. nauk. zeszytu: Mariola Tymochowicz)
 • Zorganizowanie dwóch obozów naukowo-badawczych: (1) tkactwo – perebory (woj. lubelskie) oraz (2) hafciarstwo – snutka golińska (woj. wielkopolskie)