wtorek, 23 stycznia 2024

Zaproszenie na konferencję do Lidzbarka Warmińskiego

 

Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
 
Tkanina w stroju ludowym – źródła, inspiracje, adaptacje
 
Lidzbark Warmiński, 25-26 czerwca 2024 roku

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z tkaniną ludową, sposobami jej wytwarzania, pozyskiwania, przetwarzania i rekonstruowania oraz kolekcjonowania. W dobie znacznego popytu na wytwarzanie strojów ludowych istotnym zagadnieniem staje się dostępność tkanin, które w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlałyby tradycyjne tkaniny stosowane w strojach - płótna lniane i konopne, tkaniny wełniane, w tym sukna. Zachęcamy do podzielenia się wynikami swoich badań, obserwacji oraz doświadczeń z zakresu rekonstrukcji tkanin, także w zakresie ich wytwarzania. Proponujemy następujące zagadnienia szczegółowe:
  • Jakie są współczesne źródła wiedzy dotyczącej tkanin związanych z wytwórstwem strojów ludowych?
  • W jaki sposób powstawały kolekcje tkanin ludowych w zbiorach muzealnych – od budowania kolekcji, przez szukanie brakujących elementów, aż do naukowych opracowań?
  • W jaki sposób jest realizowana idea rekonstrukcji tradycyjnych tkanin i ich wzornictwa oraz kolorystyki?
  • Dla kogo są konkursy regionalnych tkanin ludowych i jakie są ich współczesne funkcje?
  • W jakich nowych kontekstach współcześnie pojawiają się tradycyjne tkaniny?
  • Czy tkanina ludowa może być inspiracją do działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych?

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać tylko za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO:  LINK

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (dla członkiń i członków Sekcji Stroju Ludowego PTL) oraz 300 zł dla pozostałych osób. Wpłaty prosimy dokonać do 30 maja 2024 r. na konto PKO BP O/Wrocław IBAN PL 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965 z dopiskiem <nazwisko konferencja TKANINA>. Noclegi i koszty dojazdu ponoszą uczestniczki i uczestnicy konferencji lub instytucje delegujące.

Harmonogram:
  • 31 marca 2024 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu
  • 30 kwietnia 2024 – ogłoszenie programu konferencji
  • 25-26 czerwca 2024 – konferencja

Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska: aleksandra.paprot@gmail.com

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:
Anna Weronika Brzezińska, Anna Czachorowska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Izabela Treutle, Mariola Tymochowicz