wtorek, 23 kwietnia 2024

Program konferencji w Lidzbarku Warmińskim

 

Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
 
Tkanina w stroju ludowym – źródła, inspiracje, adaptacje
 
Lidzbark Warmiński, 25-26 czerwca 2024 roku

🍒🍒🍒

 PROGRAM KONFERENCJI

 🍒🍒🍒

Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska: aleksandra.paprot@gmail.com

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:
Anna Weronika Brzezińska, Anna Czachorowska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Izabela Treutle, Mariola Tymochowicz