piątek, 23 listopada 2018

Najnowszy tom w serii APSL t. 48


Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi.
Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot, Mariola Tymochowicz (red.)

Seria wydawnicza: Atlas Polskich Strojów Ludowych, t. 48
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Rok wydania: 2018
ISBN: 9788364465314
Liczba stron: 308

Publikacja składa się z 19 tekstów, których autorami są uznani specjaliści prowadzący badania nad zagadnieniami dokumentacji tradycyjnych ubiorów, ich zdobnictwa, współczesnego rzemiosła i rękodzieła. Tom podzielony został na trzy części. W pierwszej pt. „Inspiracje” podjęta została tematyka dotycząca współczesnych kontekstów wykorzystywania elementów tradycyjnych strojów ludowych. Druga pt. „Upowszechnianie” porusza zagadnienia społecznego funkcjonowania rękodzieła w różnych grupach środowiskowych. W ostatniej, trzeciej zatytułowanej „Badacze” przypomniana zostaje działalność uznanych specjalistek i specjalistów, dokumentujących przez lata tradycyjne ubiory. Publikacja jest także swego rodzaju podsumowaniem pięcioletniej działalności sekcji Stroju Ludowego, która została założona w 2012 roku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program "Kultura ludowa i tradycyjna"