sobota, 30 czerwca 2018

Nowożytne badania tradycyjnej odzieży

Zapraszamy serdecznie do udziału w panelu, którego organizatorem jest Sekcja Stroju Ludowego. Panel jest częścią ogólnopolskiej konferencji naukowej "Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy".

Termin panelu: 21 września 2018 (piątek)

Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, ul. Lindleya 3/5, sala B

Program:

9:00–9:20 dr hab. Małgorzata Grupa (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czytelne i nieczytelne – badania nad rodzajami tkanin w wyposażeniu grobowym

9:20–9:40 dr Kinga Czerwińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Niemy obserwator czy zaangażowany aktywista. O badaniach nad strojem w perspektywie antropologii tubylczej

9:40–10:00 prof. UŁ dr hab. Gustaw Juzala-Deprati (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki), Strój ludowy i „kostium narodowy” na Litwie

10:00–10:20 dr Mariola Tymochowicz (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Metoda wizualna w badaniach nad strojami ludowymi Lubelszczyzny

10:20–10:40 mgr Sebastian Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Trudności w interpretacji wybranych elementów polskiego stroju narodowego na przykładzie czechmana i żupana

10:40–11:00 Przerwa kawowa (catering sala D)

11:00–11:20 mgr Tymoteusz Wiktor Król (Stowarzyszenie „Wilamowianie”), Badacze stroju wilamowskiego a Wilamowianie, czyli kto może cierpieć z powodu naszych badań

11:20–11:40 mgr Ewa Rossal (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie), Stroje krakowskie. Aktualizacja tematu

11:40–12:00 dr Aleksandra Paprot-Wielopolska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku), O potrzebie tworzenia stroju regionalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych – refleksje z Żuław i Powiśla

12:00–12:20 mgr Kamila Dombrowska (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański), Refleksja nad współczesną odzieżą zdobioną haftem kaszubskim oraz jej twórcami

12:20–12:40 mgr Marianna Mońka (Muzeum w Łowiczu), Strój łowicki XXI wieku

12:40–13:00 Podsumowanie obrad i dyskusja


Program panelu --> POBIERZ
Program spotkania Sekcji Stroju Ludowego --> POBIERZ

 Zbiory Jana P. Dekowskiego, Fot. A. W. Brzezińska