wtorek, 12 kwietnia 2016

Zapraszamy do udziału w panelu organizowanym przez Sekcję Stroju Ludowego

Serdecznie zapraszamy do udziału ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?Wyzwania,dylematy, perspektywy, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-23 września 2016 roku. 

Podczas konferencji jeden z paneli organizuje Sekcja Stroju Ludowego. Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień w ramach panelu zatytułowanego Ubranie czy przebranie? Budowanie tożsamości indywidualnej i grupowej poprzez ubiór.


Człowiek zawsze musiał być ubrany, czasami wymagały tego warunki klimatyczne, kiedy indziej uczucie wstydu. Z czasem ubranie stało się ważne także z innych względów min. obyczajowych, religijnych czy stanowych. Jest znakiem, za pośrednictwem, którego możemy zidentyfikować i określić przynależność do właściwej grupy. Umożliwia także podkreślenie swojego indywidualnego stylu, często niezależnego od panującej mody czy innych wymogów społecznych lub kulturowych. Pozwala na zachowanie swojej tożsamości. Ważnym wydaje się zatem podjęcie tematu ubioru, by ukazać jak duże ma ono znaczenie 
w naszym życiu i jakie pełni w nim funkcje.

Interesują nas zagadnienia z zakresu czterech obszarów tematycznych:
(1) rekonstrukcje strojów ludowych oraz strojów historycznych i ich współczesne zastosowanie w procesie budowania tożsamości grupowej;
(2) ubiory grup subkulturowych i ich symbolika; 
(4) etnodizajn w ubiorze jako nowa odsłona dziedzictwa kulturowego i jako inspiracja do współczesnych poszukiwań w modzie codziennej, ulicznej, jak i tej z wybiegów modowych;
 (4) współczesna moda pomiędzy masowością, a indywidualizmem.

Swój udział wstępnie zapowiedziały nast. prelegentki:
dr Alicja Raciniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Ludmiła Ponomar (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
dr Joanna Minksztym (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
dr Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski)