środa, 20 kwietnia 2016

Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, 9.04. 2016

W sobotę 9 kwietnia członkowie i sympatycy Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL spotkali się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po wystawie etnograficznej i magazynie Działu Etnografii przez Alicję Woźniak z Działu Stroju Ludowego i Tkaniny MAiE. W trakcie zwiedzania członkowie omówili problemy związane z tworzeniem kolekcji i przechowywaniem strojów.
Podczas wizyty w Łodzi omówiono wstępnie układ i zakres pojęć, jakie zawierać będzie przygotowywany przez Sekcję "Leksykon strojów ludowych w Polsce". W czerwcu członkowie Sekcji będą starali się zorganizować spotkanie z prof. Barbarą Bazielich podczas konferencji"Zdobnictwo stroju ludowego. Między rzemiosłem a sztuką" 16-17 czerwca w Chorzowie organizowanej przez Górnośląski Park Etnograficzny. Wówczas członkowie chcą także przeprowadzić ponowne spotkanie Sekcji w celu omówienia struktury układu leksykonu. Do tego czasu członkowie Sekcji są proszeni o nadsyłanie do sekretarza Sekcji propozycji, które miałyby być omówione w Chorzowie. 
Ponadto Mariola Tymochowicz zaprezentowała swoją najnowszą publikację o strojach ludowych ziemi ryckiej, zaś Alicja Woźniak opowiedziała o projekcie„Symbole tożsamości – tradycja i nowoczesność” zrealizowanym przez studentów i pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Narodowej Akademii Sztuki we Lwowie.
Jeszcze raz dziękujemy Alicji Woźniak z MAiE w Łodzi, która zaprosiła nas na tak ciekawe i miłe spotkanie.

Poniższe fotografie wykonała Aleksandra Paprot