sobota, 3 maja 2014

Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego - 18 wrzesnia w Lublinie

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu naszej Sekcji podczas 95 Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL, które w tym roku będzie w Lublinie w dniach 18–21 września 2014 r.

Spotkanie Sekcji planowane jest w dniu 18.09. (czwartek) w godz. 19.00-20.30 w siedzibie Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin. Przypominamy, że w tym roku (zgodnie ze Statutem PTL oraz regulaminem Sekcji) odbędą się wybory Zarządu Sekcji Stroju Ludowego (3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę i sekretarza).

Zapraszamy także do nadsyłania propozycji wystąpień:
  • referat problemowy dot. problematyki badań nad strojem ludowym i jego transformacjami oraz zdobnictwem
  • referat prezentujący przebieg badań z ww. problematyk
  • prezentacja wydawnictw i projektów dot. ww. problematyki
Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o nadsyłanie swoich propozycji do dnia 30 maja 2014 roku na adres Sekretarz Sekcji – Aleksandry Paprot: aleksandra.paprot@gmail.com