poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
zapraszają do udziału w ogólnopolskie konferencji naukowej pt.

(Re)konstrukcje strojów ludowych
a manifestowanie przynależności regionalnej


Rzeszów 11-12.10.2019

Strój ludowy, czyli tradycyjny ubiór mieszkańców wsi i miasteczek, w ostatnich kilkudziesięciu latach stał się ważnym elementem tożsamości lokalnej i regionalnej. Powszechnie był on noszony na przełomie XIX i XX wieku, jednakże już w latach międzywojennych w większości regionów Polski został zastąpiony tańszą i łatwiejszą w pozyskaniu odzieżą produkcji fabrycznej. W latach powojennych nastąpił proces transformacji i folkloryzacji tego zjawiska – strój stał się ważnym elementem podtrzymującym tożsamość regionalną wielu wspólnot z terenu całego kraju. Chętnie był odtwarzany przez licznie w tym okresie powstające zespoły pieśni i tańca czy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Kilkudziesięcioletni okres nieistnienia strojów w środowiskach wiejskich sprawił jednak, że zapomnieniu uległy ich dawne funkcje, sposoby prawidłowego zakładania poszczególnych elementów, a dla niektórych społeczności lokalnych problematyczne stało się ustalenie jaki typ stroju występował na ich terenie i w jaki sposób mogliby go odtwarzać. Zagadnienia powyżej wymienione oraz inne współcześnie zaistniałe problemy czy też inspiracje związane ze strojami ludowymi chcielibyśmy podjąć na naszej konferencji. Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień (na karcie zgłoszenia), które dotyczą następujących zagadnień:
  • Przykłady rekonstrukcji i odtwarzania poszczególnych typów strojów regionalnych i ich odmian lokalnych
  • Modele współpracy międzyśrodowiskowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie rekonstruowania i odtwarzania strojów ludowych
  • Sposoby i zakres wykorzystywania zdobnictwa strojów ludowych w działalności projektantów mody, promocji regionów, działalności edukacyjnej i upowszechniającej dziedzictwo kulturowe regionów
Komitet Organizacyjny:

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska
dr Mariola Tymochowicz
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska
Elżbieta Dudek-Młynarska
Judyta Sos

Informacje ogólne:

1. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.10.2019 r. w budynku Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli, Rzeszów, Rynek 6

2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30 czerwca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: aleksandra.paprot@gmail.com POBIERZ FORMULARZ

3. Do 5 lipca 2019 r. – przekażemy informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia

4. Wystąpienie w języku polskim – 20 minutowe

5. Opłata konferencyjna wynosi:
  • dla uczestników z referatem 200 zł - obejmuje ona materiały konferencyjne, publikację wygłoszonych referatów (w ramach serii APSL wydawnictwa PTL), udział w warsztatach, a także koszty przerw kawowych i kolacji;
  • dla uczestników bez referatu 120 zł - obejmuje ona materiały konferencyjne, udział w warsztatach, a także koszty przerw kawowych i kolacji;
6. Koszty dojazdu i noclegów uczestniczki i uczestnicy pokrywają z własnych środków

7. Płatności należy dokonać przelewem do 15 września 2019 r. Numer konta bankowego podamy uczestnikom wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia


Haft z regionu łódzkiego ze zbiorów J. P. Dekowskiego, Archiwum PTL