środa, 29 czerwca 2016

"Ubranie czy przebranie?" - sesja organizowana przez Sekcję Stroju Ludowego


Człowiek zawsze musiał być ubrany, czasami wymagały tego warunki klimatyczne, kiedy indziej uczucie wstydu. Z czasem ubranie stało się ważne także z innych względów min. obyczajowych, religijnych czy stanowych. Jest znakiem, za pośrednictwem, którego możemy zidentyfikować i określić przynależność do właściwej grupy. Umożliwia także podkreślenie swojego indywidualnego stylu, często niezależnego od panującej mody czy innych wymogów społecznych lub kulturowych. Pozwala na zachowanie swojej tożsamości. Ważnym wydaje się zatem podjęcie tematu ubioru, by ukazać jak duże ma ono znaczenie w naszym życiu i jakie pełni w nim funkcje.
Interesują nas zagadnienia z zakresu czterech obszarów tematycznych:
(1) rekonstrukcje strojów ludowych oraz strojów historycznych i ich współczesne zastosowanie w procesie budowania tożsamości grupowej;
(2) ubiory grup subkulturowych i ich symbolika;
(4) etnodizajn w ubiorze jako nowa odsłona dziedzictwa kulturowego i jako inspiracja do współczesnych poszukiwań w modzie codziennej, ulicznej, jak i tej z wybiegów modowych;
(4) współczesna moda pomiędzy masowością, a indywidualizmem.

CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA 2016
Sekcja 1, godz. 16.00-17.20
Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski), Podarte kilty, bluzy z orzełkiem. Powstanie jakobickie i powstanie warszawskie w kolekcjach Alexandra McQueena i Roberta Kupisza
Ludmiła Ponomar (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Ukraiński narodowy styl ubierania ХХІ w.
Wojtech Bagin (Uniwersytet Jagielloński), Strój jako symbol narodowy. Przypadek Polski i Słowacji

Sekcja 2, godz. 17.40-19.00
Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński), Bój o parzenice i dziewięciorniki. Od tradycji ludowej do regionalnego supermarketu kultury
Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oblycz się kobieto po naszymu! – czyli jak? Rzecz o współczesnych strojach ludowych na Śląsku Cieszyńskim
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Hafty i cekiny, czyli o wybranych elementach zdobniczych stroju matadora

PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA 2016
Sekcja 3, godz. 9.00-10.40
Anna Seemann-Majorek (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Codzienny strój miechowickich diakonis na przełomie XIX i XX wieku
Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ubiór kibica – jako element identyfikacji z klubem piłkarskim
Barbara Major (PTL Oddział w Krakowie), Logo heavy metalowe jako sygnatura
Ada Siebers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kogo oburza modelka w pióropuszu? Zaproszenie do rozmowy o cultural appropriation

Sekcja 4, godz. 11.00-12.40
Elżbieta Piskorz-Branekova (PTL Oddział w Warszawie), Strój wilanowski jako współczesny wyznacznik odrębności kulturowej południowych dzielnic Warszawy
Joanna Minksztym (Muzeum Etnograficzne, Oddział MNP), Czy Bamberka jest Poznanianką? Refleksje o współczesnym funkcjonowaniu stroju bamberskiego
Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Ubierać się po kurpiowsku – duma czy obowiązek?
Marzena Badach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tożsamość zakodowana w języku barw polskich strojów ludowych. Od tradycji do współczesności

Sekcja 5, godz. 13.00-14.20
Ewa Lorenz (Zespół Szkół w Szkaradowie), Szakiety bliżej folkloru. Odtworzenie stroju hazackiego dla Dziecięcej Grupy Obrzędowej
Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O potrzebie stroju ludowego, Na przykładzie doświadczeń redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych
Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego poświęcone powstaniu leksykonu strojów ludowych oraz omówienie pierwszego hasła „męska koszula przyramkowa”.