czwartek, 16 lipca 2015

Zaproszenie na II SEMINARIUM DOT. PROBLEMATYKI BADAŃ NAD STROJAMI LUDOWYMI i RĘKODZIEŁEMSekcja Stroju Ludowego
przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
we współpracy z
Muzeum Etnograficznym
Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu
zapraszają na

Wrocław, 4 grudnia 2015 roku (piątek), godz. 10.00
siedziba Muzeum Etnograficznego, ul. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław

W roku 1997 ukazała się książka „Piękno użyteczne, czy piękno ginące” pod redakcją Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej oraz Marii Niewiadomskiej-Rudnickiej, z której pochodzi cytat: Rękodzieło i sztuka uprawiane są niejednokrotnie przez ludzi, którzy mają głęboką potrzebę tworzenia, poszukują formy i konwencji, w jakiej mogą się realizować; to, że znaleźli ja w tradycji ludowej, wynika z więzi z kulturą z własnego środowiska.

Od momentu ukazania się tej pozycji minęło prawie 20 lat, zmienił się status twórcy, zmieniły sposoby docierania do odbiorcy, zmienili się i sami odbiorcy. Jaki jest obecnie wizerunek rękodzieła wywodzącego się ze zdobnictwa stroju ludowego
w środowisku samych twórców, jak i odbiorców – miłośników, hobbystów, klientów, turystów, artystów i naukowców? W jaki sposób takie dziedziny rękodzieła jak koronczarstwo, hafciarstwo, tkactwo oraz krawiectwo strojów ludowych funkcjonują
w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych? W jaki sposób można
(a może wręcz – należy?) je badać, dokumentować i upowszechniać wiedzę o nich? Jakie są strategie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie wymienionych dziedzin rękodzieła? Czy tradycyjne rękodzieło stanowi inspirację dla artystów
i projektantów?

Czekamy na zgłoszenia propozycji referatów, które będą się opierały na badaniach terenowych i doświadczeniach osobistych, poszukiwaniach artystycznych oraz działaniach promocyjnych. Chcemy wspólnie z uczestnikami naszego spotkania stworzyć mapę współczesnego rękodzieła związanego w przeszłości ściśle z funkcjonowaniem strojów ludowych, a obecnie coraz częściej od nich oderwanego, poszukującego nowych form i sposobów zastosowań.

Ramowy program seminarium:
10.00-10.10 – powitanie gości przez organizatorów
10.10-11.50 – wystąpienia referentów
11.50-12.10 – dyskusja podsumowująca sesję
12.10-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14:10 – wystąpienia referentów
14.10-14.30 – dyskusja podsumowująca sesją
14.30-15.10 – przerwa obiadowa
15.10-16.10 – prezentacja wydawnictw powstałych w ramach projektu oraz spotkanie z autorami i redaktorami naukowymi tomów
16.10-17.00 – wernisaż wystawy Dyrdoki, bandy i kaletki. Strój ludowy jako fenomen kulturowy prezentującej efekty badań terenowych zrealizowanych w ramach projektu

Spotkanie odbywa się w ramach podsumowania projektu badawczego Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie realizowanego w latach 2013-2015 ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Pokrycie kosztów dojazdów i noclegów spoczywa na uczestnikach lub instytucjach delegujących.

Organizatorzy przewidują druk materiałów konferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej wydanej jako zeszyt specjalny w serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”.

Zgłoszenia propozycji referatów oraz udziału do dnia 30 września 2015 wyłącznie drogą elektroniczną; prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza.

Na wystąpienia z referatem przewidujemy 20 minut.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretarzem Sekcji Stroju Ludowego – Aleksandrą Paprot: aleksandra.paprot@gmail.com

Organizatorki:
Anna Weronika Brzezińska
Hanna Golla
Aleksandra Paprot
Mariola Tymochowicz