czwartek, 12 grudnia 2013

Marynia i Stefan uwolnieni!

Od 13 grudnia 2013 w Bibliotece Cyfrowej PIA dostępny jest zeszyt Atlasu Polskich Strojów Ludowych autorstwa Adama Glapy "Strój dzierżacki" (wyd. 1953. Wkrótce kolejne zeszyty