środa, 24 kwietnia 2013

Miło nam zaprezentować najnowszą publikację, która już wkrótce ukaże się w serii Atlasu Polskich Strojów Ludowych jako Numer Specjalny: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy pod redakcją naukową Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli Tymochowicz.

Jak napisała w swojej recenzji dr hab. Katarzyna Marciniak (UAM w Poznaniu):
"Niewątpliwie jest to długo oczekiwana praca, której zawartość (w znacznej większości) przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat strojów i kostiumów ludowych funkcjonujących w Polsce. (...) będzie niezwykle interesującą pozycją na polskim rynku etnograficznym, choćby z tego powodu, iż od lat w Polsce poważnie nie dyskutowano na temat przeobrażeń zachodzących w strojach ludowych jak i nie zastanawiano się nad metodami ich badania. Prezentowana praca w znaczny sposób przyczyni się do załatania tejże luki wydawniczej".